Om

Formål: SAA`s formål er – i samarbejde med arbejdspladser og fagbevægelse – at støtte det faglige arbejdsmiljøarbejde, og sprede oplysninger om sundhedsfarer på arbejdspladserne og om forholdene for arbejderklassen i øvrigt – for her igennem at støtte arbejderklassens kamp på egne betingelser.

SAA er oprettet i 1972 for at kombinere teoretisk viden med praktisk indsigt. Samarbejdet er ikke partipolitisk, og står på arbejderklassens grundlag. Det er åbent for alle fagforeninger, klubber og enkeltpersoner, som kan støtte grundlaget. Der samarbejdes med lignende organisationer i både ind og udland. I Danmark er vores søsterorganisation AAA (Aktionsgruppen Arbejdere og Akademikere) i København.

Medlemskab: Individuelt medlemskab kan opnås ved at indbetale kr. 125 kr. på konto: 1551 2254506.
Klubber og fagforeninger kan blive medlem ved at indbetale et årligt støttebeløb.

Hvordan fås kontakt til SAA: Ring, skriv eller e-mail til kontaktperson John Graversgaard, 27207290, graversgaard@youseepost.dk