Fantastisk spændende beretning om kampen for et sundt og sikkert arbejdsmiljø, set af 2 kritiske arbejdsmedicinere: Kurt Rasmussen og Johan Hviid Andersen. Begge ansat gennem mange år på arbejdsmedicinske klinikker og derfor med et tæt kendskab til forholdene ude på arbejdspladserne. Begge aktive i en periode hvor der er sket revolutionerende ændringer i arbejderbeskyttelsen. Artiklen indeholder også en kommentar til de problemer vi står overfor i dag på arbejdspladserne. Derfor er artiklen også et godt oplæg til en debat om hvad fagbevægelsen og arbejderpartierne skal prioritere i arbejdsmiljøkampen.

Skrevet d. december 20, 2020

https://ugeskriftet.dk/bfl/arbejdsmedicin-i-krydsfeltet-mellem-medicin-og-politik