Links

ARBEJDSMILJØ-LINKS:

Danmark:

Arbejdstilsynet

Aktionsgruppen Arbejdere Akademikere (AAA)

Arbejdsmiljøinstituttet (AMI)

Fagligt Ansvar

Dansk Selskab for Arbejds- og Miljømedicin

Forebyggelsesfonden.dk/

Udlandet:

Global Labour Inspection Network

Hazards: Trade Unions, Health and Work

European Workers Hazards Network(EWHN)

NIOSH (Amerikansk arbejdsmiljøinstitut)

Labourstart (faglige kampe og faglige links)

The New York Committee for Occupational Safety and Health (NYCOSH)

Asia Monitor Resource Center