Gennembrud i SMS-sagen fra Århus Havn.

Skrevet d. oktober 26, 2014

Statsadvokaten har d. 20 oktober 2014 sat Østjyllands Politi på plads, og kræver at der rejses tiltale mod borgmester Jakob Bundsgaard og tidl. havnedirektør Bjarne Mathiesen. EN SEJR FOR DE KÆMPENDE KRANFØRERE.
Kranførernes advokat Bjarne Overmark skrev følgende i klage over Østjyllands Politi`s afvisning af at rejse tiltale:
Afgørelsen fra Østjyllands Politi er stærkt stødende.

Henset til at politidirektør Jørgen Illum er formand for kredsrådet for Østjyllands Politi og borgmester Jacob Bundsgaard er næstformand for kredsrådet for Østjyllands Politi, findes det i strid med Forvaltningslovens § 3, stk. 1, nr. 3 – subsidiært § 3, stk. 1, nr. 5 – er blevet genbehandlet af Østjyllands Politi.

1. Inhabiliteten hos Jørgen Illum kan være forklaringen på den overfladiske efterforskning, der er foregået, hvor anmelderne, de 27 krænkede kranførere som har fået deres smsm’ere til og fra sikkerhedsrepræsentant Frants B. Rasmussen udspioneret af havnedirektøren, hvis adfærd er blevet sanktioneret af borgmesteren.

2. Østjyllands Politis manglende nidkærhed i sagen bygger på den eklatante juridiske misforståelse, at smsbeskeder mellem indehavere af tjenestetelefoner – som er udleveret også til ubegrænset privat brug – ikke er private meddelelser omfattet af bestemmelserne i Grundlovens § 72 og Straffelovens § 263.

3. Disse private meddelelser mellem kranførerne og Frants B. Rasmussen har aldrig været ment til offentliggørelse, langt mindre har det været meningen, at disse beskeder skulle kunne læses af havnedirektøren.

4. Det gøres gældende, at havnedirektør Bjarne Mathiesen har haft fortsæt til uberettiget at læse forannævnte private smsbeskeder – og at havnedirektøren mener sig berettiget til at anvende sin ulovlige tilegnelse af indholdet i de private smsmbeskeder til tjenstlige sanktioner overfor 3 kranfører, gør det naturligvis ikke mere lovligt at spionere i de ansattes private meddelelser til hinanden.

5. Såfremt havnedirektør Bjarne Mathisen lider af den vrangforestilling, at det er lovligt at udspionere ansattes private smsbeskeder til hinanden, gør det naturligvis ikke det passerede mindre strafbart, henset til, at borgernes krav på beskyttelse af meddelelseshemmeligheden siden 1849 har været beskyttet i henhold til Grundlovens § 72 – og at brud på meddelelseshemmeligheden forudsætter en forudgående retskendelse.

6. Afgørelsen fra Østjyllands Politi er i modstrid med udtalelse af 25. september 2014 fra Datatilsynet, som netop tilkendegiver: “Som sagen er oplyst, foreligger der efter Datatilsynets umiddelbare vurdering i denne sag tungtvejende hensyn til de registrerede, som overstiger Aarhus Havns interesse i at aflæse og udskrive sms-beskederne. På det foreliggende grundlag er det således Datatilsynets ummiddelbare vurering, at aflæsningen og udskrivningen af sms-beskederne ikke kunne ske i medfør af persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 7.”

7. Afgørelsen fra Østjyllands Politi er yderligere stærkt stødende, henset til at langt mindre fisk end Havnedirektør Bjarne Mathisen og borgmester Jacob Bundsgaard er blevet idømt 14 dages fængsel for præcis samme forseelse, jf. dommen fra byretten i esbjerg d. 2. maj 2013, hvor Danni Lundorff Viborg blev dømt for at have snaget i sin kærestes sms’ere.

8. Endvidere er det stærkt stødende, at afgørelsen fra Østjyllands Politi bygger ensidigt på en afhøring af lovbryderen, havnedirektør Bjarne Mathiesen, mens de skadelidte kranførere fra Aarhus Havn overhovedet ikke er blevet afhørt til sagen. Hvis denne efterforskningsprocedure danner skole ved andre straffelovsovertrædelser, bliver der ikke mange straffesager i Retten frmover.

9. Afgørelsen fra Østjyllands Politi er en alvorlig trussel mod alle ansatte i Danmark, i det en hver arbejdsgiver herefter ustraffet kan snage i ansattes smsere – hvilket er et eklatant brug på brevhemmeligheden, som har været beskyttet i Grundloven siden 1849.

Statsadvokaten anmodes om at hastebehandle nærværende sag, i det forældelsesfristen for at sigte og tiltale forbryderne udløber pr. 29. oktober 2014.