Årets arbejdsmiljørepræsentant 2016: Henrik Mortensen.

SAMARBEJDET ARBEJDERE OG AKADEMIKERE(SAA) ønsker at sætte fokus på de aktive arbejdsmiljørepræsentanter, som alt for sjældent får anerkendelse for deres store indsats for sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. De står i forreste række når det gælder om at tage deres kollegers problemer op, og ligesom tillidsrepræsentanten en meget central person, når det gælder kampen for […]

SMS: Kortlægning af en forbrydelse mod fagligt aktive.

John Graversgaard, 15. december 2015,  Kritisk Debat SMS-sagen i den kommunale Århus Havn har totalt afsløret de beskidte metoder som blev taget i brug for at knægte en faglig arbejdspladsklub, som forsøgte at forsvare deres løn – og arbejdsforhold. Med de våben som arbejdere altid har brugt, nemlig sammenhold og solidaritet. At kranførerne meldte havnedirektøren og […]

Psykisk arbejdsmiljø. En kampplads.

Der er massive problemer med stress og dårlig ledelse, hvor de ansatte betaler den højeste pris. Læs artikel af John Graversgaard: http://www.kritiskdebat.dk/articles.php?article_id=1517

Gennembrud i SMS-sagen fra Århus Havn.

Statsadvokaten har d. 20 oktober 2014 sat Østjyllands Politi på plads, og kræver at der rejses tiltale mod borgmester Jakob Bundsgaard og tidl. havnedirektør Bjarne Mathiesen. EN SEJR FOR DE KÆMPENDE KRANFØRERE. Kranførernes advokat Bjarne Overmark skrev følgende i klage over Østjyllands Politi`s afvisning af at rejse tiltale: Afgørelsen fra Østjyllands Politi er stærkt stødende. […]

VIKARER, LØSE ANSÆTTELSER, ARM-OG BEN FIRMAER.

Møde afholdt d. 24.febr. 2014, arrangeret af SAA. Med oplæg af Finn Andersen, formand, Dansk Metal, Århus, Jan Sylvest Andersen, faglig sekretær, 3 F Transport, Byg og Logistik og John Graversgaard, Samarbejdet Arbejdere og Akademikere. Se oplæg ved John Graversgaard: Vikarer.SAA.oplæg.23febr14  Og omtale i EU-fagligt: http://www.eufagligt.dk/artikel/vikar_som_ind_i_helvede/ Vikaransættelser breder sig, og det vrimler med vikarbureauer som tilbyder […]

« go backkeep looking »