Årets arbejdsmiljørepræsentant 2015: Bjarne Ove Nielsen

Skrevet d. april 29, 2015

PRESSEMEDDELELSE

Årets arbejdsmiljørepræsentant 2015.

Bjarne Ove Nielsen

SAMARBEJDET ARBEJDERE OG AKADEMIKERE(SAA) ønsker at sætte fokus på de aktive arbejdsmiljørepræsentanter, som alt for sjældent får anerkendelse for deres store indsats for sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen.

De står i forreste række når det gælder om at tage deres kollegers problemer op, og ligesom tillidsrepræsentanten en meget central person, når det gælder kampen for gode arbejdsvilkår i virksomhederne.

Den årvågne og aktive arbejdsmiljørepræsentant er “guld værd”, både for sine kolleger og virksomheden. Et godt arbejdsmiljøarbejde er kendetegnet ved, at arbejdsmiljøloven bliver håndhævet i et klima, hvor ledelsen respekterer og samarbejder med de ansattes valgte arbejdsmiljørepræsentanter.

Arbejdsmiljørepræsentanter har samme fagretslige beskyttelse som tillidsfolkene for at sikre den enkelte en vis sikring mod overgreb fra arbejdsgiverside. Men kampen for et bedre arbejdsmiljø er også et spørgsmål om styrkeforholdet på arbejdspladsen. Vil arbejdsgiverne ikke overholde loven er det meningen at arbejdsmiljørepræsentanten skal kunne henvende sig til Arbejdstilsynet. Ligesom Arbejdstilsynet altid har pligt til at kontakte arbejdsmiljørepræsentanten.

Det er ikke små krav som stilles til arbejdsmiljørepræsentanter. De findes i tusindvis spredt ud på både private og offentlige arbejdspladser, og står forrest i kampen for et sikkert og sundt arbejds-miljø. De kan ikke prale af at have fået en længere uddannelse i arbejdsmiljø, men med den fornødne kombination af stædighed og smidighed har de produceret flotte resultater til gavn for deres kolleger og samfundet.

Hvorfor Bjarne Ove Nielsen?

Bjarne er arbejdsmiljørepræsentant og blev fyret sammen med tillidsrepræsentanten efter at de havde brugt deres ytringsfrihed i TV 2 Lorry ved at fortælle om arbejdsforholdene på den psykiatriske institution Ringbo i Københavns Kommune.
Bjarne har tidligt engageret sig i psykiatrien da han har haft en pårørende som var psykisk syg. Han har gennem mange år kæmpet for værdige og menneskelige forhold for denne svage gruppe i vores samfund.
Bjarne blev ansat på Ringbo for18 år siden og medlem af FOA. Arbejdsmiljøet er hårdt, og i 2013 blev en kollega dræbt af en beboer. Miljøet på stedet er hårdt og man har blandet svage psykisk syge sammen med stofmisbrugere og behandlingsdømte. Ringbo er et sted med meget angst, trusler og vold, hvor der er brug for meget konfliktløsning og hjælp til kolleger i krise. Et sted som har brug for en aktiv fagforening og aktive arbejdsmiljørepræsentanter.
Bjarne lod sig vælge som arbejdsmiljørepræsentant og ville gøre en forskel, men oplevede en katastrofalt destruktiv ledelse som på autoritær vis ikke tålte kritik. Han blev straffet for sin aktivitet på sine kollegers vegne og fik at vide at ”han var for aktiv”.
Bjarne er en person med social indignation som tør sige sin mening om de groteske og horrible forhold, der findes i psykiatrien med udgangspunkt i Ringbo. Alle synes det var fint at Bjarne og hans kolleger tog problemerne åbent op, men ikke lederne i Københavns Kommune som igangsatte direkte chikane og personforfølgelse.
Men Bjarne og kolleger har ikke fundet sig i den uretfærdighed som finder sted på Ringbo og i Københavns Kommune. De har taget kampen op og fortjener vores fulde respekt. Det er en kamp for værdige og menneskelige forhold for en svag gruppe i vores samfund, men også en kamp for retten til at øve kritik for at gøre tingene bedre. Uden at blive fyret og sortlistet!
Samarbejdet Arbejdere og Akademikere vil ønske Bjarne Ove Nielsen til lykke som ”Årets arbejdsmiljørepræsentant 2015” og al mulig opbakning til hans fortsatte faglige arbejde.

Vil man trække på Bjarne Ove Nielsens erfaringer, så kontakt ham på 51-2945421.