Årets arbejdsmiljørepræsentanter 2013

Skrevet d. maj 12, 2013

Årets arbejdsmiljørepræsentanter 2013 blev Keld Sørensen og Frants Rasmussen fra Århus Havn. 

SAMARBEJDET ARBEJDERE OG AKADEMIKERE(SAA) ønsker at sætte fokus på de aktive arbejdsmiljørepræsentanter, som alt for sjældent får anerkendelse for deres store indsats for sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen.

De står i forreste række når det gælder om at tage deres kollegers problemer op, og ligesom tillidsrepræsentanten en meget central person, når det gælder kampen for gode arbejdsvilkår i virksomhederne.

Den årvågne og aktive arbejdsmiljørepræsentant er “guld værd”, både for sine kolleger og virksomheden. Et godt arbejdsmiljøarbejde er kendetegnet ved, at arbejdsmiljøloven bliver håndhævet i et klima, hvor ledelsen respekterer og samarbejder med de ansattes valgte arbejdsmiljørepræsentanter.

Arbejdsmiljørepræsentanter har samme fagretslige beskyttelse som tillidsfolkene for at sikre den enkelte en vis sikring mod overgreb fra arbejdsgiverside. Men kampen for et bedre arbejdsmiljø er også et spørgsmål om styrkeforholdet på arbejdspladsen. Vil arbejdsgiverne ikke overholde loven er det meningen at arbejdsmiljørepræsentanten skal kunne henvende sig til Arbejdstilsynet. Ligesom Arbejdstilsynet altid har pligt til at kontakte arbejdsmiljørepræsentanten.

Det er ikke små krav som stilles til arbejdsmiljørepræsentanter. De findes i tusindvis spredt ud på både private og offentlige arbejdspladser, og står forrest i kampen for et sikkert og sundt arbejds-miljø. De kan ikke prale af at have fået en længere uddannelse i arbejdsmiljø, men med den fornødne kombination af stædighed og smidighed har de produceret flotte resultater til gavn for deres kolleger og samfundet.

Hvorfor Keld og Frants?

Prisen i år bliver jo givet på en sørgelig baggrund, hvor en arbejdsgiver tilsidesætter alle normale spilleregler på arbejdsmarkedet, og bortviser i november 2012 Keld og Frants samt deres kollega Kai i den såkaldte sms-sag. Og hvor Keld og Frants er arbejdsmiljørepræsentanter.

Keld blev ansat på Århus Havn i 1985, hvor hans far før ham havde været i 25 år.

Han blev valgt som arbejdsmiljørepræsentant i 1993, og har altså været arbejdsmiljørepræsentant i 27 år.  Frants blev ansat 10 år senere i 1995 og har været arbejdsmiljørepræsentant i 7 år.

Hverdagen på Århus Havn har ofte været en kamp op ad bakke, hvor man har haft de samme emner oppe på sikkerhedsmøderne i årevis for at få gennemført selv elementære ting.  Havnen er en farlig arbejdsplads, med risiko for alvorlige arbejdsulykker og nedslidning. Og hvor der er gjort en stor indsats fra arbejdsmiljørepræsentanterne for at styrke det forebyggende arbejdsmiljøarbejde, f.eks. gennem sikkerhedsrunderinger og registrering af nærved-ulykker. Og hvor psykisk førstehjælp til kolleger som var kommet til skade var en naturlig del af deres arbejde

Men oven i dette så har de også kæmpet med et tiltagende dårligt psykisk arbejdsmiljø, som dokumenteret gennem dårlige trivselsanalyser over en længere årrække. Disse forhold stiller store krav til arbejdsmiljørepræsentanterne, og de er værdsat af deres kolleger for deres vedholdende indsats for ikke at gå på kompromis med arbejdsmiljø og sikkerhed.

Da hverken Århus Havn eller Århus Kommune har forstået at værdsætte den store indsats som Keld og Frants har udført, så vil SAA råde bod på dette og varmt anbefale dem som årets arbejdsmiljø-repræsentanter – de fortjener det.

Samarbejdet Arbejdere og Akademikere vil ønske Keld Sørensen og Frants Rasmussen til lykke og al mulig opbakning til deres fortsatte faglige arbejde.

Vil man trække på deres erfaringer så kontakt

Keld Sørensen på 30-208633 og Frants Rasmussen på 26-376540.

På vegne af SAA

Kit Aastrup, forkvinde

Tlf: 22907232.

Kit.aastrup@gmail.com